Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бузило Володимир Іванович


   Доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ, директор Інституту природокористування, заслужений працівник освіти України, заслужений професор НГУ.

Закінчив гірничий інститут ім. Артема у 1970 році за спеціальністю "Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин", а у 1973 році за спеціальністю "Економіка та організація промисловості" заочно. З 1970-го по 1972 роки служив у Збройних Силах СРСР. З 1973 року працював на шахті "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля". З 1975 року - асистент кафедри підземної розробки родовищ, а після захисту кандидатської дисертації - доцент кафедри ПРМ з 1981 року. У 1997 році захистив докторську дисертацію. З 2001 року - декан гірничого факультету. Нагороджено знаками "Шахтарська слава" 1-ого, 2-ого та 3-ого ступеней та багатьма почесними дипломами. Член ректората та Вченої ради Національного гірничого університета.           

Працюючи професором кафедри підземної розробки родовищ, читає лекції з курсів: "Основи гірничого виробництва", "Технології підземної розробки родовищ корисних копалин", "Особливості розробки рудних родовищ", а також магістрам та аспірантам курс "Вища освіта і Болонський процес"; керує курсовим та дипломним проектуванням.      

В.І. Бузило є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.       

 Професор Бузило В.І. є одним із засновників Українсько-турецького науково-освітнього центру "Гірнича справа", який був заснован з метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення взаємного методологічного впливу Державного ВНЗ «НГУ» та університетів Туреччини на організацію і проведення наукових досліджень, розробки і впровадження нових технологій видобування корисних копалин та ефективного використання освітньо-наукового потенціалу, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі гірництва фахівців з вищою освітою.      

Володимир Іванович один із ініціаторів і організаторів Міжнародної науково-практичної конференції "Школа підземної розробки", яка консолідує зусилля щодо збереження і розвитку нових наукових напрямів, добрих традицій, сприяє підтримці гідного статусу гірників у суспільстві. Формат Школи – це щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій за участю провідних фахівців-гірників України, Росії, Польщі та ін.  

   Володимиром   Бузило та Петром Чая - деканом факультету гірництва та геоінженерії Краківської гірничо-металургійної академії    ім. С. Сшташіца  була започаткована програма подвійних дипломів між факультетами цих вищих навчальних закладів.

  У 2008 році Володимир Іванович приймав участь у роботі Всесвітнього гірничого конгресу, який проходив у місті Краків (Польща).

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем видобутку корисних копалин:

- наукове обргунтування розробки тонких вугільних пластів;

 - обгрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при підробці зближених вугільних пластів;

- наукове обгрунтування параметрів технології відпрацювання вугільних ціликів камерами;

- управління напружено-деформованим станом порід навколо гірничих виробок великого перерізу.

Публікації    

Усього опубліковано 186 наукових праць, отримано 5 патентів на винаходи. Опубліковано за кордоном 26 наукових статей у відомих виданнях, зроблені доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах,  форумах.  Володимир Іванович є автором 5 монографій та 3 навчальних посібників.

Основні публікації за останні роки

1. Бузило В.И., Рахутин В.С., Сердюк В.П. Перспективы использования пневматических конструкций при ведении подземных горных работ // Польская академия наук. Школа подземной эксплуатации. – Краков, 2006.

 2. Бузило В.І., Салов В.О., Ширін Л.Н. Особливості професійної підготовки фахівців для промислового видобутку шахтного метану // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6.

3. Бузило В.И., Сердюк В.П., Кошка А.Г. Влияние формы забоя на энергозатраты и сортность добываемой продукции // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007.

4. Бузило В.И., Черватюк В.Г., Васильєв В.Е., Ковалевская И.А. The modern aspects of the anchor fastening use in the environment of SC «Pavlogradvugilla». Всемирный горный конгресс. – Краков, 2008.

5. Бузило В.І., Бондаренко В.І., Салов В.А. Еволюція структури вищої гірничої освіти
// Науково-практичне видання «Вища школа». – К: Товариство «Знання». – 2009. – №2. – С. 65-71.

6. Бузило В.И., Савельева Т.С., Савельев В.А. Analysis Of Influence Of Intechamber Pillar Size On The Stress Condition Within Chamber Root Using Finite Element Method.
// Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2009.    

7. Buzilo V., Serdyuk V. & Yavorsky A. 2010. Research of influence of support resistance of the stope in the immediate roof condition, New techniques and technologies in mining. Taylor & Francis Group, London, p. 127-130.

8. Технология отработки угольных целиков камерами в условиях шахт Западного Донбасса  :  моногр./   В.И. Бузило, В.Н. Яворский, А.Г. Кошка, В.П. Сердюк, А.В. Яворский - Д.: Национальный горный университет, 2011.- 95 с.

9.  Buzilo V., Koshka O. & Yavors’kyy A. 2011 Bolt-pneumatic support for development workings with big cross-section, Technical and Geoinformational Systems in Mining. Taylor & Francis Group, London, p. 149-155.

10. Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна: моногр./ В.И. Бузило, Я. М. Наливайко, А.Г. Кошка, А.В. Яворський, В.П. Сердюк, О.О. Яворська - Д.: Национальный горный университет, 2012.-132 с.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт