Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за бакалаврським рівнем на 2020/2021 навчальний рік (скорочений термін навчання, 2020 рік прийому)

Фахові навчальні дисципліни

№ 
з/п  
 Дисципліна 
 Обсяг, 
 години / 
 кредити 
 Кафедра 
 Темп 
 викладання 
 лк; пр 

 Чверть 
1Гігієна праці та виробнича санітарія  
120/4Охорони праці та
 цивільної безпеки 
2; 13, 4
2Менеджмент охорони  праці 
120/4Охорони праці та 
 цивільної безпеки 
2; 13, 4
3Контроль умов праці120/4 Охорони праці та 
 цивільної безпеки 
3; 14
4Безпека експлуатації гірничого обладнання 120/4 Охорони праці та  
 цивільної безпеки 
2; 13, 4
5Організація наглядової діяльності в галузі
 охорони праці
120/4 Охорони праці та   
 цивільної безпеки 
2; 13, 4
6Основи охорони праці120/4 Охорони праці та   
 цивільної безпеки 
2; 13, 4
7Цивільний захист120/4 Охорони праці та   
 цивільної безпеки 
3; 14
8Радіоекологія120/4Екології та технологій
захисту  навколишнього
 середовища
2; 13, 4
9Техноекологія120/4Екології та технологій 
захисту  навколишнього 
 середовища
2; 13, 4
10Рекреаційні ресурси та курортологія120/4Екології та технологій 
захисту  навколишнього 
 середовища
2; 13, 4

© 2006-2021 Інформація про сайт