Національний гірничий університет — відповідність Часу
Виробниче зібрання ГФ

26 квітня 2017 року о 16.05 в актовій залі НГУ відбудеться зустріч декана ГФ, студентського самоврядування та студентської профспілки ГФ з кураторами та старостами академічних груп гірничого факультету.

Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення:
1.1. Ознайомлення студентів ГФ з законодавчими та нормативно-правовими актами щодо призначення академічних та соціальних стипендій з 01.01.2017 під підпис.
1.2. Про надання пакету документів студентами ГФ з метою отримання соціальної стипендії.
2. Про ліквідацію академічних заборгованостей з навчальних дисциплін та відрахування студентів ГФ.
3.  Про перевірку персональних даних студентів 4 та 5 курсів в ЄДЕБО з метою видачі дипломів про вищу освіту (під підпис).
4. Про ознайомлення під підпис студентів 4 курсу з умовами прийому до Державного ВНЗ "НГУ" у 2017 році.
5. Про проходження медичного огляду студентами ГФ (розпорядження першого проректора НГУ №7 від 24.02.2017, №19 від 13.04.2017, листи №№258, 259 від 02.03.2017).
6. Про отримання студентських квитків і залікових книжок студентами 1 та 5 курсів.
7. Питання студентського самоврядування ГФ.
8. Питання студентської профспілки ГФ.
9. Про забезпечення виконання Закону України "Про запобігання корупції" (наказ ректора №2212-л від 08.12.2016)
10. Різне.© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт