Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

rada3.jpg

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Статуту Національного гірничого університету, на підставі рішень зборів трудових колективів факультетів Національного гірничого університету, наказом № 2217-л від 09 грудня 2016 року була затверджена Вчена рада гірничого факультету.

Склад Ради:

1. Бузило В.І. - декан ГФ, професор кафедри підземної розробки родовищ, д.т.н., професор - голова Вченої ради.

2. Безщасний О.В. - доцент кафедри аерології та охорони праці, к.т.н., доцент.

3. Бондаренко В.І. - завідувач кафедри підземної розробки родовищ, д.т.н., професор.

4. Вілянський В.М. - завідувач кафедри фізичного виховання.

5. Ширін Л.М. - завідувач кафедри транспортних систем і технологій, д.т.н., професор.

6. Голінько В.І. - завідувач кафедри аерології та охорони праці, д.т.н., професор.

7. Павличенко А.В. - в.о. завідувача кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, к.б.н., доцент.

8. Собко Б.Ю. - завідувач кафедри відкритих гірничих робіт, д.т.н., професор.

9. Симоненко В.І. - професор кафедри відкритих гірничих робіт, д.т.н., доцент, голова профбюро ГФ.

10. Кондратюк М.П. - завідувач кафедри військової підготовки.

11. Муха О.А. - заступник декана ГФ, доцент кафедри аерології та охорони праці, к.т.н., доцент.

12. Пугач І.І. - заступник декана ГФ, доцент кафедри аерології та охорони праці, к.т.н., доцент.

13. Почепов В.М. - доцент кафедри підземної розробки родовищ, к.т.н., доцент.

14. Пчелкін Г.Д. - заступник завідувача кафедри відкритих гірничих робіт, к.т.н., професор.

15. Терещук О.В. - інженер програміст першої категорії.

16. Кривошей Б.В. - студент гр. ГРг-15-4, голова студентської профспілки ГФ.

17. Лазаренко К.А. - студент гр. ГРг-14-7, представник студентського самоврядування.

© 2006-2020 Інформація про сайт