Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бузило Володимир Іванович


   Доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ, директор гірничого інституту, декан гірничого факультету, заслужений працівник освіти України, заслужений професор НГУ.

Закінчив гірничий інститут ім. Артема у 1970 році за спеціальністю "Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин", а у 1973 році за спеціальністю "Економіка та організація промисловості" заочно. З 1970-го по 1972 роки служив у Збройних Силах СРСР. З 1973 року працював на шахті "Ювілейна" ДХК "Павлоградвугілля". З 1975 року - асистент кафедри підземної розробки родовищ, а після захисту кандидатської дисертації - доцент кафедри ПРМ з 1981 року. У 1997 році захистив докторську дисертацію. З 2001 року - декан гірничого факультету. Нагороджено знаками "Шахтарська слава" 1-ого, 2-ого та 3-ого ступеней та багатьма почесними дипломами. Член ректората та Вченої ради Національного гірничого університета.           

Працюючи професором кафедри підземної розробки родовищ, читає лекції з курсів: "Основи гірничого виробництва", "Технології підземної розробки родовищ корисних копалин", "Особливості розробки рудних родовищ", а також магістрам та аспірантам курс "Вища освіта і Болонський процес"; керує курсовим та дипломним проектуванням.      

В.І. Бузило є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.       

 Професор Бузило В.І. є одним із засновників Українсько-турецького науково-освітнього центру "Гірнича справа", який був заснован з метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення взаємного методологічного впливу Державного ВНЗ «НГУ» та університетів Туреччини на організацію і проведення наукових досліджень, розробки і впровадження нових технологій видобування корисних копалин та ефективного використання освітньо-наукового потенціалу, перепідготовки та підвищення кваліфікації у галузі гірництва фахівців з вищою освітою.      

Володимир Іванович один із ініціаторів і організаторів Міжнародної науково-практичної конференції "Школа підземної розробки", яка консолідує зусилля щодо збереження і розвитку нових наукових напрямів, добрих традицій, сприяє підтримці гідного статусу гірників у суспільстві. Формат Школи – це щорічне проведення міжнародних науково-практичних конференцій за участю провідних фахівців-гірників України, Росії, Польщі та ін.  

   Володимиром   Бузило та Петром Чая - деканом факультету гірництва та геоінженерії Краківської гірничо-металургійної академії    ім. С. Сшташіца  була започаткована програма подвійних дипломів між факультетами цих вищих навчальних закладів.

  У 2008 році Володимир Іванович приймав участь у роботі Всесвітнього гірничого конгресу, який проходив у місті Краків (Польща).

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем видобутку корисних копалин:

- наукове обргунтування розробки тонких вугільних пластів;

 - обгрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при підробці зближених вугільних пластів;

- наукове обгрунтування параметрів технології відпрацювання вугільних ціликів камерами;

- управління напружено-деформованим станом порід навколо гірничих виробок великого перерізу.

Публікації    

Усього опубліковано 186 наукових праць, отримано 5 патентів на винаходи. Опубліковано за кордоном 26 наукових статей у відомих виданнях, зроблені доповіді на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах,  форумах.  Володимир Іванович є автором 5 монографій та 3 навчальних посібників.

Основні публікації за останні роки

1. Бузило В.И., Рахутин В.С., Сердюк В.П. Перспективы использования пневматических конструкций при ведении подземных горных работ // Польская академия наук. Школа подземной эксплуатации. – Краков, 2006.

 2. Бузило В.І., Салов В.О., Ширін Л.Н. Особливості професійної підготовки фахівців для промислового видобутку шахтного метану // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6.

3. Бузило В.И., Сердюк В.П., Кошка А.Г. Влияние формы забоя на энергозатраты и сортность добываемой продукции // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007.

4. Бузило В.И., Черватюк В.Г., Васильєв В.Е., Ковалевская И.А. The modern aspects of the anchor fastening use in the environment of SC «Pavlogradvugilla». Всемирный горный конгресс. – Краков, 2008.

5. Бузило В.І., Бондаренко В.І., Салов В.А. Еволюція структури вищої гірничої освіти
// Науково-практичне видання «Вища школа». – К: Товариство «Знання». – 2009. – №2. – С. 65-71.

6. Бузило В.И., Савельева Т.С., Савельев В.А. Analysis Of Influence Of Intechamber Pillar Size On The Stress Condition Within Chamber Root Using Finite Element Method.
// Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2009.    

7. Buzilo V., Serdyuk V. & Yavorsky A. 2010. Research of influence of support resistance of the stope in the immediate roof condition, New techniques and technologies in mining. Taylor & Francis Group, London, p. 127-130.

8. Технология отработки угольных целиков камерами в условиях шахт Западного Донбасса  :  моногр./   В.И. Бузило, В.Н. Яворский, А.Г. Кошка, В.П. Сердюк, А.В. Яворский - Д.: Национальный горный университет, 2011.- 95 с.

9.  Buzilo V., Koshka O. & Yavors’kyy A. 2011 Bolt-pneumatic support for development workings with big cross-section, Technical and Geoinformational Systems in Mining. Taylor & Francis Group, London, p. 149-155.

10. Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна: моногр./ В.И. Бузило, Я. М. Наливайко, А.Г. Кошка, А.В. Яворський, В.П. Сердюк, О.О. Яворська - Д.: Национальный горный университет, 2012.-132 с.


© 2006-2020 Інформація про сайт